Ustalimy wartość nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu hipotecznego w banku.

Nasz rzeczoznawca majątkowy przeszedł specjalistyczne szkolenie z wyceny nieruchomości dla banków.  W związku z tym może sporządzać operaty szacunkowe dla celów zabezpieczenia wierzytelności, do kredytu mieszkaniowego. Posiada uprawnienia do wyceny nieruchomości dla każdego Banku w Polsce.