Ustalimy wartość nieruchomości dla potrzeb zabezpieczenia kredytu hipotecznego w banku.

Nasz rzeczoznawca majątkowy przeszedł specjalistyczne szkolenie z wyceny nieruchomości dla banków, dla celów zabezpieczenia wierzytelności, do kredytu mieszkaniowego i posiada uprawnienia do wyceny nieruchomości dla każdego Banku w Polsce.