Ustalimy wartość nieruchomości dla potrzeb podziału majątku.

Nasz rzeczoznawca majątkowy w sposób rzetelny określi wartość nieruchomości dla potrzeb Sądu i spraw związanych z podziałem majątku.

Zachęcamy do kontaktu.