Ustalimy wartość nieruchomości dla potrzeb podziału majątku.

Wycenę przy podziale majątku możesz dokonać zarówno przed rozwodem, w trakcie trwania rozwodu jak i po rozwodzie. Często bywa tak, że małżonkowie różnie oceniają wartość majątku, który podlega podziałowi. Jest to dobry moment byście Państwo znaleźli rzeczoznawcę majątkowego, który w sposób bezstronny wyceni majątek, który ma zostać podzielony. Często także Sądy zlecają biegłym rzeczoznawcom wykonanie opinii o wartości nieruchomości i majątku.

Nasz rzeczoznawca majątkowy w sposób rzetelny określi wartość nieruchomości dla potrzeb Sądu i spraw związanych z podziałem majątku.

Zachęcamy do kontaktu.